Melde bekymring

Melde bekymring

Dersom du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Meldingen fra deg kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder. Barn og ungdom kan også selv ta kontakt med barnevernet. 

Hvem kan melde?

Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barneverntjenesten om at et barn kan ha det vanskelig. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Har du grunn til å tro at barnet ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet.

Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og unge som har det vanskelig. 

 

Slik melder du fra

Digitalt skjema for bekymringsmelding (for privatpersoner)
Digitalt skjema for bekymringsmelding (for offentlig ansatte og fagpersoner med meldeplikt)

Vi anbefaler at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernstjenesten. Dersom du ikke har mulighet til å bruke det digitale skjemaet eller hvis du vil være anonym overfor barnevernet, kan du laste ned et meldingsskjema (word) som du fyller ut og sender til barneverntjenesten i kommunen. NB: Dette skjemaet må sendes i posten og ikke via e-post.

Du kan også melde fra ved å ringe oss. Barnevernets sentralbordet er betjent hverdager kl. 08:00 –15:30. Telefon 69 17 46 00

Dersom det er behov for akutt hjelp på kveld, natt og helg så kan Barnevernvakta kontaktes på telefon: 901 73 222.

 

Du kan være anonym

Som privatperson kan du velge å være anonym. Barneverntjenesten ønsker likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken større troverdighet.

Klikk for stort bilde

Meldeplikt

Alle offentlig ansatte, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, uavhengig av om vedkommende arbeider i det offentlige eller i det private, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at:

  • Et barn blir mishandlet i hjemmet
  • Det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt
  • Når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker

Meldeplikten er en personlig plikt for den enkelte og kan ikke overstyres av arbeidsgiver. Det innebærer at du som offentlig ansatt uavhengig av din leder/arbeidsgiver har et selvstendig ansvar for å sende en bekymringsmelding. Offentlig og private ansatte bør også på eget initiativ melde ifra om sin bekymring, hvis det er grunn til å tro at et barn ikke får god nok omsorg og kan trenge hjelp fra barnevernet.

Når du melder en bekymring, skal du som hovedregel opplyse om og gjennomgå meldingen med foreldrene/ungdommene. Unntaket er ved mistanke om vold/overgrep.