Ettervern

Ettervern

Ettervern er et tilbud for unge voksne mellom 18 og 23 år som tidligere har hatt tiltak i barneverntjenesten frem til fylte 18 år. Tilbudet er frivillig. Hvis du ønsker tilbud om ettervern, snakk med din kontaktperson i barneverntjenesten.

Takker du nei til fortsatt hjelp fra barneverntjenesten når du fyller 18 år, kan barneverntjenesten spørre deg på nytt før du fyller 19 år

Om ettervernstilbudet:
Du og din kontaktperson i barneverntjenesten blir sammen enig om hva slags ettervern du trenger. Hvor omfattende tilbudet er, varierer etter behov, ønske og hva barneverntjenesten har mulighet for å tilby.

Eksempler på etterverntiltak:

  • Rådgivning og veiledning
  • Oppfølging i bolig
  • Hjelp til å følge opp studier og praksis
  • Hjelp til kontakt med andre tjenester, som for eksempel NAV
  • Forlengelse av eksisterende tiltak; for eksempel at du fortsetter å bo i fosterhjemmet ditt

Du kan når som helst trekke ditt samtykke til ettervern.