Stab og familieveiledere

Stab og familieveiledere

Tone Kristiansen

Fagansvarlig

93243188

Tone.fjellstad.kristiansen@halden.kommune.no

Eva Halvorsen

Ekspedisjon

69174617

eva.halvorsen@halden.kommune.no

Merete Ramdahl

Merkantil saksbehandler

48995384

merete.ramdahl@halden.kommne.no

Line Marie Fossheim

Merkantil saksbehandler

48886248

line.marie.fossheim@halden.kommune.no

Jeanette Lauritzen

Familieveileder

91842940

jeanette.lauritzen@halden.kommune.no

Gro Eriksen

Familieveileder

93243206

groeileen.eriksen@halden.kommune.no