Informasjon til deg som barn og ungdom

Informasjon til deg som barn og ungdom

I Halden har vi som mål at det skal være godt å vokse opp. For å nå dette målet er det veldig viktig at du som barn eller ungdom har det godt hjemme, føler deg trygg og har voksne hjemme som du merker og vet er glad i deg. Dessverre er det ikke sånn for alle barn og ungdommer. Barnevernets oppgave er derfor å hjelpe barn og familier som har det vanskelig.

Noen ganger kan mamma eller pappa ha det veldig vondt og vanskelig inni seg. Det kan også være at de krangler veldig mye, drikker mye alkohol eller bruker piller eller andre ting som gjør at de forandrer seg veldig. De kan ha problemer som gjør at de ikke klarer å passe godt nok på deg. Dette kan gjøre at du blir lei deg, bekymret, sint eller stille og at du ikke klarer å følge med på skolen eller være sammen med venner.

Andre ganger kan det være at du blir mobbet, krangler med andre barn eller hjemme, eller at du ikke har det så bra som du skal. Noen ungdommer opplever det som vanskelig å finne seg selv og sin plass, og tar dumme valg både når det kommer til alkohol og kriminalitet.

Opplever du noe av dette, kan du: 

  • Kontakte barnevernet på telefonnummer: 69174600 på dagtid eller barnevernvakta på telefonnummer: 90173222 etter kl. 15.00
  • Be en voksen hjelpe deg. Det kan for eksempel være læreren eller treneren din, helsesøster eller en annen voksen som du stoler på.

Voksne kan hjelpe

Voksne kan også ta kontakt med oss for å be om hjelp, eller si i fra dersom de tenker at et barn trenger hjelp til å få det bedre. Du kan sende en bekymringsmelding.

Vi pleier å snakke først med mammaer og pappaer. Hvis du kommer til oss uten foreldre, vil vi avtale med deg hvordan og når vi snakker med dem. Vi vil snakke med deg om hvordan du har det og hvordan vi best kan hjelpe deg. Ofte snakker vi også med læreren din og andre som kan være med å fortelle hvordan de tror du har det.

Ofte ønsker også de voksne i familien hjelp for at dere skal få det bedre. Eksempler på hjelp kan være at:

  • En person som kommer hjem og gir foreldrene dine råd om hva de kan gjøre så du får det bedre (familieveiledning).
  • Ulike tiltak som kan gjøre at fritiden din blir bedre.
  • En familie du kan være hos noen helger etter at dere har blitt kjent med hverandre (besøkshjem).

Hvis du har det veldig vanskelig hjemme, kan det hende at det ikke blir bedre selv om vi hjelper til. Da må vi se om det vil være best for deg om du bor et annet sted enn hjemme. Det kan være hjemme hos en annen familie som passer på deg som om du var deres barn (fosterhjem). Noen ganger bor barn sammen med tre – fem andre barn i et hus. Her jobber det voksne som passer på barna (institusjon). Barna går på skole i nærheten av institusjonen og driver med vanlige fritidsaktiviteter.

Både barn som bor i fosterhjem og på institusjon pleier å få besøk av familien sin eller dra hjem på besøk.

Vi vil alltid høre på dine meninger, men noen ganger kan vi ikke gjøre akkurat som du ønsker. Er du over 15 år har du lik rett som mamma og pappa til å klage på det vi bestemmer. Da kan du ta kontakt med oss. Vi kan hjelpe deg med å skrive klagen. Hvis vi ikke forandrer mening, skal vi noen ganger sende klagen til fylkesmannen, som sjekker om barnevernet gjør det de skal. Fylkesmannen må bestemme seg for om de er enige eller uenige med deg og/eller foreldrene dine.

Her får du oversikt over ulike hjelpetilbud i kommunen til barn, unge og familier.