Informasjon til foreldre/foresatte

Informasjon til foreldre/foresatte

Barneverntjenesten hjelper barn og foreldre hvor barn har behov for en bedre daglig omsorg eller når det er vanskelig mellom barn og foreldre

Alle kan ringe eller skrive brev til barneverntjenesten og fortelle at de er bekymret for et barn. En slik henvendelse kalles bekymringsmelding. Når vi får en bekymringsmelding, må det innen en uke bestemmes om familiens situasjon skal undersøkes.

Vurderer vi at barneverntjenesten ikke kan hjelpe familien, eller at det ikke er grunnlag for bekymring, vil bekymringsmeldingen bli henlagt og foreldre kan bli henvist til å ta kontakt med andre hjelpeinstanser.

I løpet av undersøkelsen kan barneverntjenesten vurdere at vi ikke har riktig hjelp å tilby familien. Det kan også være at foreldre og barn over 15 år ikke ønsker hjelpen barnevernet foreslår. Da kan barnevernssaken bli henlagt.

De aller fleste familiene takker ja til vårt tilbud om hjelp. Dette kan være hjelp som:

  • Familieveiledning
  • Noen barnet kan snakke med
  • Besøkshjem, hvor barnet kan være noen helger

Vi kan sammen bli enige om andre former for hjelp. Det lages en plan for den hjelpen som skal gis, og dere har rett til å få både planen og vedtak skriftlig. Både barn over 15 år og foreldre har mulighet for å avslutte samarbeidet når de ønsker.

Der barneverntjenesten vurderer at barnet lever i situasjon med en alvorlig omsorgssvikt, kan Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker fatte vedtak mot foreldrenes vilje. Vedtaket kan være at barnet skal bo i fosterhjem eller på institusjon. Foreldre og barn over 15 år har da rett på å få dekket utgifter til advokat.

Her får du oversikt over ulike hjelpetilbud i kommunen til barn, unge og familier.