Familietjenesten

Familietjenesten

Vi tilbyr hjelp til barn og unge fra 0 til 18 år og deres familier som har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengre perioder i livet. 

Hva er Familietjenesten?

Familielivet kan være både fint og utfordrende samtidig.
Vi vet at det kan være godt å ha noen å snakke med om hvordan man skal takle bekymringer og utfordringer rundt barn og ungdommers behov og utvikling.

Vi i Familietjenesten setter barnet i sentrum og skal samtidig bidra til en enklere vei inn til hjelp. Vi koordinerer vårt arbeid gjennom samarbeid med instanser som for eksempel barnehager, skoler, nav og barnevern.

Vi har lang erfaring knyttet til utfordringer for barn, unge og familier og vi tilbyr veiledning og hjelp i forhold til kommunikasjon, relasjoner, samspill, psykisk helse hos barn/unge og mye mer. Målet er å sammen finne veier som kan bidra til endring.

Ulike type hjelpetilbud til barn, unge og familier finner du her.

Det er viktig for oss å være lett tilgjengelig for barn og unge og deres familier som har behov for hjelp. Hos oss kan du stille spørsmål om tilbud og tjenester for barn og unge og få råd og veiledning og annen nødvendig hjelp. Vi skal ivareta alle som tar kontakt og hjelpe de videre.
 

Hvem kan be om hjelp?

Henvendelser til Familietjenesten foregår gjennom enheter som barnehager, skoler, PPT, helsestasjon, barneverntjenesten osv.

Tilbudet er gratis og frivillig, og det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege eller andre.

Kontaktinformasjon

Fagleder Hanne Espelund tlf. 951 98 137