Familietjenesten

Familietjenesten

Dette er et lavterskeltilbud til alle familier med barn under 18 år – små eller store utfordringer i hverdagen.

Familietjenesten er et tilbud organisert under helsestasjonen. Helsestasjonen er et frivillig tilbud til alle barn og foreldre i Halden.

Målet er å

  • bidra til at foresatte opplever mestring i foreldrerollen.
  • bidra til godt samspill mellom foresatte og barn.
  • forebygge og avdekke vold og omsorgssvikt.
  • fremme god utvikling hos sped- og småbarn.
  • avdekke tidlig fysisk og psykisk utviklingsavvik.
  • bidra til at barn får oppfølging og henvises ved behov.
  • tilby vaksinering etter det anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet.

Skolehelsetjenesten har hovedfokus på helsefremmende arbeid. Alle elever får tilbud etter fast program. Enkeltelever følges opp i samarbeid med foresatte.

Hanne Grethe Espelund
Fagleder
E-post
Telefon 951 98 137