Læringsmiljøteam

Læringsmiljøteam

Læringsmiljøteamet er et veiledningsteam som arbeider utadrettet for elever som går i 1. - 7. klasse. Temaet er tverrfaglig sammensatt og skal bidra i skolenes arbeid for et trygt og godt læringsmiljø.

Arbeidsområder:


• Refleksjonspartner for ledere, lærerteam og enkelt lærere
• Skoleutvikling/systematisk arbeid med læringsmiljø
• Når det er uro og usikkerhet i elevgrupper
• Når en eller flere elever opplever læringsmiljøet sitt som vanskelig
• Skole-hjem samarbeid
• Kurs for skolens ansatte

Læringsmiljøteamet er organisert under PPT- pedagogsk-psykologisk tjeneste. Det er skolene som henvender seg til PPT for bistand av teamet.

 

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder PPT: Victoria Støa, tlf: 488 61 825
E-post: Victoria.Stoa@halden.kommune.no