Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Det er Forvaltningsenheten Helse og mestring som har det overordnede ansvaret for alle enkeltvedtak om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Forvaltningsenheten koordinerer kommunens helse- og omsorgstjenester i samhandling med andre etater innad i kommunen og med eksterne aktører for å sikre helhet og sammenheng i tilbudet til tjenestemottakerne.

Du finner mer informasjon om Forvaltningsenheten her