Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Det er koordinerende fellestjeneste som har det overordnede forvaltningsansvaret for alle enkeltvedtak om kommunale helse- og omsorgstjenester, og har ansvar for mange fagområder og forvaltningsområder.

Koordinerende fellestjeneste koordinerer kommunens helse- og omsorgstjenester i samhandling med andre etater innad i kommunen og med eksterne aktører for å sikre helhet og sammenheng i tilbudet til tjenestemottakerne.

Du finner mer informasjon om koordinerende fellestjenester her.