Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Det er koordinerende fellestjeneste som har det overordnede forvaltningsansvaret for alle enkeltvedtak om kommunale helse- og omsorgstjenester, og har ansvar for mange fagområder og forvaltningsområder.

Koordinerende fellestjeneste koordinerer kommunens helse- og omsorgstjenester i samhandling med andre etater innad i kommunen og med eksterne aktører for å sikre helhet og sammenheng i tilbudet til tjenestemottakerne.

Du finner mer informasjon om koordinerende fellestjenester her.