Psykisk helse og pakkeforløp for barn og unge

Psykisk helse og pakkeforløp for barn og unge

Psykisk helse betyr hvordan vi har det, hvordan vi føler oss og hva vi tenker om oss selv. Vår psykiske helse kan forandre seg gjennom livet.

De fleste av oss opplever perioder som kan kjennes litt tunge. Hvis du opplever å ha det vanskelig er det viktig å tak i problemene så tidlig som mulig.

Halden kommune har en rekke tilbud der du kan få hjelp dersom du har det vanskelig eller ønsker å lære deg hvordan du kan ta vare på din psykiske helse.

Pakkeforløp

Barn og unge med psykiske og eller rusrelaterte lidelser kan henvises til pakkeforløp. Pakkeforløp skal blant annet sikre at kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten samarbeider så godt som mulig slik at barn og unge opplever de ulike tjenestene som koordinerte og sammenhengende.

Mer informasjon finnes på nettsidene til Helsedirektoratet - pakkeforløp for psykisk helse og rus eller på helsenorge.no, søk etter pakkeforløp.

Dersom du har spørsmål om pakkeforløp for psykisk helse og rus for barn og unge, kan Familiens hus kontaktes for nærmere informasjon.

Kontaktpersoner 

  • Enhetsleder ved helsestasjon Liv Steilbu, tlf. 902 38 441
  • Koordinator familietjenesten Hanne Espelund, tlf 951 98 137