Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Hjelpetilbud for foresatte

Hjelpetilbud for foresatte

Ulike type tilbud for foresatte