Valgresultat

Lurer du på hvordan haldenserne stemte ved stortingsvalget? Se valgresultatet for Halden her. 

Hvordan vi samarbeider

Hvordan vi samarbeider

Tverrfaglig samarbeid bygger på ulik, men likeverdig kunnskap. De ulike fagpersonene er gjensidig avhengig av hverandre for å kunne møte utfordringene til brukers beste.
 

Godt samspill avhenger av at man kan forstå og ta del i den andres virkelighetsoppfatning. Man må kjenne til og respektere hverandres rolle og arbeidsoppgaver.

Det samarbeides på flere måter i kommunen, både innad og utad i tjenestene. Det er også nødvendig å samarbeid mellom ulike kommunalavdelinger og ulike sektorer. 

Det gjennomføres mange ulike møter i tjenesten. Her er en oversikt over noen av samarbeidsmøtene som gjennomføres.

Hvordan samarbeider vi?