Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Nyttige lenker og telefonnummer

Nyttige lenker og telefonnummer

Her finner du en oversikt over gode hjelpetjenester som kan kontaktes via telefon eller chat.

Hjelpetjenester