Haldenskolen - kvalitets- og utviklingsrapport

Haldenskolen - kvalitets- og utviklingsrapport

Halden kommune skal som skoleeier utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen, slår opplæringsloven fast. Den rapporten skal drøftes av skoleeier, det vil si kommunestyret. 

Rapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, og den skal være et sentralt element i forhold til det nasjonale kvalitets-vurderingssystemet. I tillegg kan rapporten utvides med fagområder som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale vurderinger.

Et kontinuerlig arbeid med kvalitet og utvikling av Halden-skolen oppsummeres og samles i denne rapporten årlig. Hensikten med rapporten er at den skal gi et godt grunnlag for den gode dialogen om veien videre for Haldenskolen. 

 Her kan du lese Haldenskolen - kvalitets- og utviklingsrapport (PDF, 10 MB)