Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Plan for arbeid med flerspråklige barn

Plan for arbeid med flerspråklige barn

Et grunnleggende prinsipp i overordnet planverk for barnehager og skoler i Halden, er helhet og sammenheng i utdanningsløpet.

Plan for arbeid med flerspråklige barn i Halden kommune inneholder rutiner og tiltak som alle barnehager (private og kommunale) og barneskoler i Halden har forpliktet seg til å følge. Den inneholder i tillegg en veileder for arbeidet og rutiner for overgangen barnehage/skole.

Her kan du lese planen:
Arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole 15-16 (PDF, 2 MB)