Plan for arbeid med flerspråklige barn

Plan for arbeid med flerspråklige barn

Et grunnleggende prinsipp i overordnet planverk for barnehager og skoler i Halden er helhet og sammenheng i utdanningsløpet.

Plan for arbeid med flerspråklige barn i Halden kommune inneholder rutiner og tiltak som alle barnehagene (private og kommunale) og barneskolene har forpliktet seg til å følge.

Den inneholder i tillegg en veileder for arbeidet og rutiner for overgangen barnehage/skole.

Her kan du lese planen:

Arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole (PDF, 4 MB)