Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Plan for overgang fra barnehage til skole

Plan for overgang fra barnehage til skole

Et grunnleggende prinsipp i overordnet planverk for barnehager og skoler i Halden, er helhet og sammenheng i utdanningsløpet.

Plan for overgangen fra barnehage til skole for barn i Halden kommune inneholder rutiner og tiltak som alle barnehager (private og kommunale) og barneskoler i Halden har forpliktet seg til å følge.

Her kan du lese planen: Plan for overgang barnehage til skole (PDF, 220 kB)