Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Hva koster SFO-plassen?

Hva koster SFO-plassen?

 

Satsene f.o.m. 01.01.2021 er:

100% plass – 2830 kr

75% plass- 2265 kr

50% plass – 1700 kr

Kost kommer i tillegg og er på 200 kroner per plass.

 

Det er elleve betalingsterminer og oppsigelsestiden er 2 måneder.

Det er ikke søskenmoderasjon.

 

Her finner du informasjon om satsene