Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Om SFO

Om SFO

Samtlige barneskoler tilbyr skolefritidstilbud for barn fra 1. til 4. klasse.

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn.

Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene både ute og inne, skal være egnet for formålet.

Søknadsfrist til hovedopptak er 1.april.

Søke på plass kan du gjøre her