Søk redusert foreldrebetaling SFO

Søk redusert foreldrebetaling SFO

Noen familier har rett til lavere pris eller helt gratis SFO for sine barn. Her finner du oversikt over hvem som kan få billigere SFO-plass. 

Det er enten familiens inntekt eller barnets alder som avgjør om du har rett til billigere SFO-plass. Disse moderasjonsordningene finnes i Halden:

Søknadsprosessen:

Hvordan søker jeg?

  • Søknad om redusert foreldrebetaling gjøres gjennom Visma Flyt Skole. Det er viktig at dere laster opp dokumentasjon på inntekt,
  • Husk at du må søke om redusert foreldrebetaling i SFO hvert år du trenger dette.

Søk om redusert foreldrebetaling her

Når må jeg søke?

  • Søknader behandles fortløpende gjennom året og gjelder fra den 1. i måneden etter at søknad og nødvendig dokumentasjon er mottatt. Du kan derfor søke gjennom hele året. 
  • Ønsker du at vedtaket om redusert betaling skal gjelde fra 1. august, må du ha sendt inn din søknad senest 31. juli. 
  • Dersom familiens inntekt er en del av betingelsene for din søknad, må du vente med å søke til du har mottatt skattemelding/selvangivelse.
Mari Emma Odberg Bjerke
fagleder skole
E-post
Telefon 90 75 16 54