Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Når må jeg søke?

Når må jeg søke?

  • Du må søke om redusert foreldrebetaling i SFO hvert år.
  • Søknad må sendes innen utgangen av juli for at vedtaket om redusert betaling skal gjelde fra 1.august.
  • Du må vente med å søke til du har mottatt skattemelding/selvangivelse for 2020.
  • Søknader behandles fortløpende gjennom året og gjelder fra den 1. i måneden etter at søknad er mottatt.