Tistedal skole

Tistedal skole

Tistedal skole er en barneskole med elever fra 1. til 7. trinn. Skolen ble åpnet i august 2010. Skolen er bygd etter prinsippene for universell utforming. Skolen er også tilrettelagt for elever med multifunksjonshemninger både ute og inne. Avdelingen som er spesielt tilrettelagt for disse elevene, avdeling Gul, er bygget for 10 elever. 

Tistedal skole sin nettside

Kontaktinformasjon

Telefon: 69 19 41 00
Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
Besøksadresse: Stadionveien 8, 1791 Tistedal
Epost: tistedal.skole@halden.kommune.no

Kontaktpersoner

Sjur M. Mørk
Rektor
Tlf: 40407287
E-post: sjur.magnus.mork@halden.kommune.no

Inger Malmberg
Merkantil
69194100  

Siw Ystrøm
SFO-leder
69194107  482 95 495
Siw.Ystrom@halden.kommune.no