Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Oppsigelse av SFO plass

Oppsigelse av SFO plass

Plassen opphører automatisk når barnet går ut av 4. årstrinn.
Oppsigelsestiden fastsettes til 3 måneder. Det gis ikke mulighet til å si opp plassen etter 1.april.

Oppsigelse skal skje skriftlig til skolen og skal skje fra den 1. i hver måned.

Dersom en SFO-plass misligholdes ved manglende betaling, kan Halden kommune si opp plassen.
Unnlatelse av oppholdsbetaling i to måneder medfører at eleven mister plassen.

Oppsigelsestiden er 14 dager fra den dagen brevet er mottatt.