Nå starter vaksineringen av gruppe 4

Uke 14 starter vaksineringen av personer fra 65-74 år og yngre personer med bestemte sykdommer/tilstander. Uansett alder kan du registrere deg i vaksinekøen nå:Her er alt du må vite om koronavaksine.

Hvem kan få reduksjon?

Hvem kan få reduksjon?

  • Foreldrebetalingen for et helhetstilbud i SFO på 1. – 2. trinn maksimalt skal utgjøre 6% av husholdningenes samlede person og kapitalinntekt.
  • For at søknaden skal innvilges må familiens samlede inntekt være under 518.833 kr i året for enn 100% plass.
  • Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og har bodde sammen i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
  • Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.