Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Moderasjonsordning

Moderasjonsordning

Fra 1.august 2020 er det fastsatt to moderasjonsordninger i SFO:

  • en inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1. og 2.trinn.
     
  • gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. og 7.trinn