Skoleruta

Skoleruta

Skoleruta er en oversikt over elevenes ferier og fridager gjennom skoleåret. Tabellene under viser oversikten for våre grunnskoler.

Skoleruta 2023/2024

Skoleruta 2023/2024
Måned Skoledager elever Ferier, fridager, kommentarer
August 11 Første skoledag torsdag 17.august
September 21  
Oktober 17 Høstferie i uke 40, 2.10 til 6.10
November 21 Planleggingsdag skole og SFO fredag 17.november
Desember 13 Siste skoledag før juleferien er tirsdag 19.desember
Januar 21 Første skoledag er 3.januar
Februar 16 Vinterferie i uke 8, 19.2 til 23.2
Mars 16 Påskeferie i uke 13, 25.3 til 1.4
April 21  
Mai 18 1.mai - Arbeidernes fridag og offentlig høytidsdag. 9.mai - Kristi himmelfartsdag. 10.mai - ordinær fridag. 17.mai - Grunnlovsdag. 20.mai - 2.pinsedag
Juni 15 Siste skoledag er fredag 21.juni