Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

PPT

  Endret:07.05.2019 09:04 Emneord (los) PPT

​​​​​​​​​​​​​​​​

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i barnehage, skole og voksenopplæring.


Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har krav på bistand. Hvis du f.eks. ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den vanlige undervisningen, har du rett til spesialundervisning.

Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet.

PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov, og også bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse og organisasjonsutvikling  for å tilrettelegg barnehagetilbudet for barn med særlige behov.

I tillegg skal tjenesten på bakgrunn av utredning utarbeidet sakkyndig vurdering for førskolebarn og elever der loven krever det. Inkludering, godt læringsmiljø og forebygging av mobbing er viktige satsingsområder for PP-tjenesten.

Oppgavene til Logopedtjenesten er utredning, rådgiving og opplæring vedrørende:
 • taleflytvansker (stamming og løpsk tale)
 • afasi (ervervede språkvansker etter skade i hjernen 
 • stemmevansker
 • leppe-, kjeve-, ganespalte
 • strupe- og munnhuleopererte
 • dysartri(nevrologisk betingede talevansker)
 • spesifikke språkvansker hos barn
 • forsinket artikulasjon
 
Målgruppe
 • Barn før opplæringspliktig alder
 • Elever i grunnskolen 
 • Voksne med språk-, tale- og stemmevansker som følge av skade/sykdom 
 

 Kontakt

 

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 13.04.2011 11:28

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar