Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Barn og unge - psykisk helse

Lisa Gustavsen Endret:14.02.2020 14:23 Emneord (los) Barn med bistandsbehov, Undervisning og oppvekst, Familiens hus

​Psykisk helse og pakkeforløp for barn og unge


Gutt skole.jpgPsykisk helse betyr hvordan vi har det, hvordan vi føler oss og hva vi tenker om oss selv. Vår psykiske helse kan forandre seg gjennom livet. De fleste av oss opplever perioder som kan kjennes litt tunge. Hvis du opplever å ha det vanskelig er det viktig å tak i problemene så tidlig som mulig.

Halden kommune har en rekke tilbud der du kan få hjelp dersom du har det vanskelig eller ønsker å lære deg hvordan du kan ta vare på din psykiske helse. Dette kan du finne på mer informasjon om under de ulike kommunalavdelingene og tjenestene.

I kommunalavdelingen UOK, (undervisning, oppvekst og kultur) har vi flere ulike tilbud og tjenester for barn, unge og familier. Mange av disse kan du finne her: Sammen om barn.

Fra 01.01.19 kan barn og unge med psykiske og eller rusrelaterte lidelser henvises til pakkeforløp. Pakkeforløp skal bl.a. sikre at kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten samarbeider så godt som mulig slik at barn og unge opplever de ulike tjenestene som koordinerte og sammenhengende.

Mer informasjon finnes på nettsidene til Helsedirektoratet- pakkeforløp for psykisk helse og rus eller på helsenorge.no, søk etter pakkeforløp.

Dersom du har spørsmål om pakkeforløp for psykisk helse og rus for barn og unge, kan Familiens hus kontaktes for nærmere informasjon.

Kontaktpersoner er:

Enhetsleder ved helsestasjon Liv Steilbu, tlf. 902 38 441

Koordinator familietjenesten Hanne Espelund, tlf 951 98 137


Opprettet: 12.04.2019 11:51

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar