Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Barnevern

Karine Engebretsen Endret:07.05.2019 09:02 Emneord (los) Barnevern

Barnevern gruppe.jpg


Barneverntjenesten skal ta i mot og undersøke meldinger om bekymring for barn og unge. Etter at barneverntjenesten har undersøkt barnets situasjon, kan det etter samtykke fra foreldrene iverksettes ulike hjelpetiltak for å avhjelpe de vanskene barnet og familien har.


Barneverntjenesten kan iverksette tiltak i hjemmet for å få til en positiv endring av barnets hverdag. Dette kan være tiltak som dekning av SFO og barnehage, støttekontakt, besøkshjem, familieråd eller oppfølging av familien i form av ulik veiledning. Barneverntjenesten har som mål i samarbeid med familien å finne tiltak som skal styrke familiens ressurser og føre til endring som ivaretar det enkeltes barns behov.

Barn som er fylt 15 år må også samtykke til hjelpetiltak.

I noen tilfeller kan barnets omsorgssituasjon være så skadelig at barneverntjenesten vurderer å frata foreldrene omsorgen, og barnet flyttes i fosterhjem eller i institusjon.
 
Dersom foreldrene og/eller barnet når det er fylt 15 år er uenige i dette, behandles saken i fylkesnemnda for barnevern- og sosiale saker. Avgjørelser i fylkesnemnda kan ankes inn for det ordinære rettsapparatet. Fylkesnemnda behandler også spørsmål om tvangsbehandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker. Barneverntjenesten har en barnevernvakt for akutte saker som kan nås hele døgnet.


Sammen om barn -  en veileder for hvordan man skal gå frem i arbeidet med barn, unge eller familier man har en bekymring eller undring for.

I høyre kolonne (pc) eller under om du bruker nettbrett/mobil, finner du mer informasjon om barneverntjenesten.

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 13.04.2011 11:28

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar