Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Barnevern

Karine Engebretsen Endret:29.06.2020 14:20 Emneord (los) Barnevern

Barnevern gruppe.jpg


​Ekstra tiltak i forbindelse med Korona-situasjonen

Behov for å snakke?


Om du som forelder/foresatt opplever hverdagen nå som krevende og utfordrende, kan det være godt å snakke med en annen voksen.

Du kan ringe Hanne Espelund i Familieverntjenesten på tlf  951 98 137

eller barneverntjenesten i Halden kommune på telefon 932 43 177 mellom kl.12 og 14,

så får du snakke med en ansatt som har god barnevernfaglig kompetanse.

Du kan være anonym.


Barneverntjenesten skal ta i mot og undersøke meldinger om bekymring for barn og unge. Etter at barneverntjenesten har undersøkt barnets situasjon, kan det etter samtykke fra foreldrene iverksettes ulike hjelpetiltak for å avhjelpe de vanskene barnet og familien har.


Barneverntjenesten kan iverksette tiltak i hjemmet for å få til en positiv endring av barnets hverdag. Dette kan være tiltak som dekning av SFO og barnehage, støttekontakt, besøkshjem, familieråd eller oppfølging av familien i form av ulik veiledning. Barneverntjenesten har som mål i samarbeid med familien å finne tiltak som skal styrke familiens ressurser og føre til endring som ivaretar det enkeltes barns behov.

Barn som er fylt 15 år må også samtykke til hjelpetiltak.

I noen tilfeller kan barnets omsorgssituasjon være så skadelig at barneverntjenesten vurderer å frata foreldrene omsorgen, og barnet flyttes i fosterhjem eller i institusjon.
 
Dersom foreldrene og/eller barnet når det er fylt 15 år er uenige i dette, behandles saken i fylkesnemnda for barnevern- og sosiale saker. Avgjørelser i fylkesnemnda kan ankes inn for det ordinære rettsapparatet. Fylkesnemnda behandler også spørsmål om tvangsbehandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker. Barneverntjenesten har en barnevernvakt for akutte saker som kan nås hele døgnet.


Sammen om barn -  en veileder for hvordan man skal gå frem i arbeidet med barn, unge eller familier man har en bekymring eller undring for.

Les om barnevernet på flere språk


 

Info plakat av Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte.jpgHjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

 

Tlf: 800 57 000

webside:  https://hfsm.no/


Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er et døgnåpent, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte. 

Hjelpeapparatet kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veiledning. Hjelpetelefonen er døgnåpent alle dager i året.
Telefontjenesten blir driftet av Incestsenteret i Vestfold. Det er Barne- ungdoms- og familiedirektoratet som finansierer og følger opp denne tjenesten.
 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 13.04.2011 11:28

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar