Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tilskuddsordning til barne- og ungdomstiltak 2020

Lisa Gustavsen Endret:25.11.2019 12:36

​Utlysning av nasjonal tilskuddsordning til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2020.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ca. 42,8 millioner kroner(2020). Ordningen er flerårig og 29 millioner kroner av midlene er bundet opp av tilsagn gitt i 2018 og 2019.


Søknadsfrist 13. desember 2019

Oppvekst.pngFormål
Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i utvalgte kommuner. Halden er en av de utvalgte kommunene. 

Målgruppe 
Barn og ungdom i alderen 10 – 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. 

Hva det kan søkes om 
Det kan søkes om tilskudd til å etablere eller videreutvikle åpne møteplasser. 

Hvem kan søke 
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. 

Regelverk og dokumenter for 2020

Regelverk for tilskuddsordningen (Rundskriv 02/2020)

Veileder til regelverket

Søknadsprosess og årsplan for 2020

Hvor søker jeg 
Søk om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal.

Søknadsfrist 13. desember 2019. 

Forventet saksbehandlingstid: Juni 2020

Kontaktperson i Halden: Lena Eriksen, tlf. 45873561 e-post: lena.eriksen@halden.kommune.no

Opprettet: 11.11.2019 12:32

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar