Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Barnehage

Karine Engebretsen Endret:15.01.2020 07:58 Emneord (los) Barnehage

Lek i sandkasse (Foto Pixabay-congerdesign).jpg


Et godt og brukertilpasset barnehagetilbud til alle barn i Halden 

Gjennom et et mangfold av kommunale og private barnehager, både ordinære barnehager og familiebarnehager, skal alle barn få et godt og brukertilpasset barnehagetilbud. I tillegg har Halden kommune et gratis tilbud som heter Maurtua åpen barnehage. Dette er et tilbud til alle barn i førskolealder, men for å besøke Maurtua må barna ha med en voksen.

Søke om barnehageplass

Det er samordnet opptak for alle barnehager i Halden.

Nærmere opplysninger om samordnet opptak, opptakskriterier og opplysninger om den enkelte barnehage finnes på kommunens barnehageportal som det er lenket til over.

De første svar som sendes ut vil være knyttet til foresattes 1. og 2.valg. Deretter vil vi behandle øvrige valg. Svar sendes ut fortløpende fra og med 14.april.  Det vil bli sendt ut tilbud om barnehageplass helt fram til hovedopptaket er ferdig i juni. Deretter er det løpende / supplerende opptak. Tilbudene blir sendt ut elektronisk som vedlegg til epost.
Det er den enkelte barnehage som sender ut vedtak om barnehageplass. 


Rett til barnehageplass

Alle barn som fyller ett år i perioden 1. august til 31. oktober har rett på barnehageplass innen utgangen av den måneden de er født i, hvis foreldrene har søkt om barnehageplass innen fristen for hovedopptak - 1. mars.

  • Eksempel:

    Ola fyller 1 år oktober. Foreldre har søkt om barnehageplass innen fristen 1.mars. Ola har rett til barnehageplass innen 31. oktober. Dersom foreldre søker om plass 20.mars, bortfaller retten til plass fra oktober måned. 

Det forutsettes at barnet har bostedsadresse i kommunen fra august det året det søkes plass for.  Enkelte ikke-kommunale barnehager har opptakskrets utover Halden kommune. Kommunen har oppfylt retten til barnehageplass dersom søker får tilbud om plass i en barnehage i den kommunen barnet er bosatt. Søkere som takker nei til tilbudet mister sin rettighet til plass, men kan fortsatt stå på venteliste og vil bli vurdert ved ledighet.


Informasjon vedrørende nye takster og redusert foreldrebetaling barnehage fra 1.januar 2020Betaling

 

Vedtekter og spørsmål

 

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 07.12.2010 10:13

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar