Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ansvarsgrupper

Karine Engebretsen Endret:05.03.2019 07:30 Emneord (los) Familiens hus

Ansvarsgruppe er en gruppe på kommunalt nivå som kan tillegges ansvar for planlegging og oppfølging av den enkelte barn/ungdom/voksne i deres utviklingsprosess.

Hensikten med å ha en ansvarsgruppe er å sikre et tverrfaglig samarbeid og informasjonsflyt.

Når skal det etableres ansvarsgruppe? 
1. Når hjelpeapparatet kommer i kontakt med barn, unge og voksne med omfattende og langvarige hjelpebehov (behov for tverrfaglig innsats og koordinering av tiltak på ulike arenaer). 

2. Når bruker/pårørende ber om opprettelse av ansvarsgruppe og/eller individuell plan. 

En ansvarsgruppe kan sammenlignes med en prosjektgruppe, og bør i likhet med disse ha klare linjer for samarbeidet: 
  • Hva skal man oppnå i dette samarbeidet? 
  • Hvem har ansvar for helhet og deler av arbeidet?
  • Hva er tidsplanen og beslutningene?
  • Hvordan skal deltakerne rapportere framdriften på sine felt? 

Ansvarsgruppen møtes til faste intervall eller som avtalt underveis. Dette kan være ofte eller sjelden avhengig av hvor raskt livssituasjonen endrer seg for planeier. Avklar i forkant om noen utenfor ansvarsgruppen skal delta på deler av møtet eller enkelte saker.
Halden kommune tilbyr ansvarsgruppe gjennom kontakt med PPT, Barneverntjenesten og Koordinerende fellestjenester.

 Kontakt

 

Opprettet: 01.06.2018 10:08

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar