Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Cos kurs

Karine Engebretsen Endret:04.03.2019 13:47 Emneord (los) Familiens hus

michelangelo-pixabay.jpg


COS står for Circle of Security


Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Foreldreveiledningskurset Circle of Sicurity (COS), trygghetssirkelen, skal gi foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barnet har, hvilke signaler de gir og hva som kan gjøres for å møte disse behovene bedre. Dette kurset rettes hovedsakelig mot foreldre med barn mellom 0-12 år.

Alle ansatte i Familiens hus har fått opplæring i dette programmet. 23 ansatte er sertifiserte COP-P terapeuter.

I kurser snakker vi om:
 • Trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barn har for foreldrenes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser.
 • «Være sammen» i trygghetssirkelen. Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig.
 • Veien til trygghet. Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov.
 • Vanskelige situasjoner. Vi vil gi dere foreldre noen redskaper til samspill mellom dere og barna når situasjonen kommer ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom det å være tydelig og samtidig være god foreldre.
 • Foreldrenes egne erfaringer. Noen ganger har vi voksne erfaringer fra egen fortid som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli større» enn nødvendig. Vi vil gi dere noen redskaper til hvordan dere kan håndtere dette.

«Trygghetsirkelen er et veikart for å forstå barnets følelser og behov»

cos.png


Foreldre som ønsker å delta på kurs, kan henvende seg til en av enhetslederne i Familiens hus; Liv Steilbu, Toril Bøe eller Wanja Brattli.
Liv Steilbu, tlf 69 17 46 20, liv.steilbu@halden.kommune.no
Toril Bøe, tlf 488 61 830, toril.boe@halden.kommune.no
Wanja Brattli, tlf 458 77 914, wanja.brattli@halden.kommune.no


Spørsmål til forberedende samtaler før kursstart

 • Kan du fortelle litt om utfordringene som dere kjenner at dere har hjemme?
 • Hva er det dere mener er viktigst i omsorgen for barna?
 • Kan dere fortelle om hverdagssituasjoner der dere opplevde å ende i konflikt?
 • Kan dere fortelle om hverdagssituasjoner der dere opplevde at ting løste seg?
 • Hvordan tenker dere at dere påvirker hverdagens utfordringer?
 • Hva ønsker dere å oppnå med å delta på kurset?
 • Hva vet dere om Cos-P som metode og kurset?

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 01.06.2018 10:20

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar