Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

EPDS - kartlegge nedstemthet

Karine Engebretsen Endret:21.11.2018 08:20

Nedstemthet.jpgNår du møter jordmor eller helsesøster, vil du noen ganger få utlevert et kort skjema (EPDS), der du angir hvordan du har følt deg den siste uken. Det er frivillig å besvare spørsmålene.

Når du har fylt ut skjemaet, vil helsesøster eller jordmor åpne for videre samtale rundt temaene, slik at du får anledning til snakke mer om hvordan du opplever hverdagen. Helsesøster eller jordmor kan tilby oppfølging gjennom støttesamtaler(2-4 ganger). Støttesamtalen dreier seg om hvordan du opplever din egen situasjon. Dersom du ønsker ytterligere oppfølging, kan helsesøster eller jordmor hjelpe deg i samarbeid med fastlegen.

Alle som skjemaer du svarer på og opplysningene du gir etter fødselen, vil arkivers adskilt fra barnets helsekort. Lov om pasientrettigheter § 3-6 og Lov om helsepersonell § 21.

Hvis du har spørsmål knyttet til oppfølging og rutiner, kan du snakke med jordmor eller helsesøster.

 

Noen av de vanligste symptomene:

 • Nedstemthet
 • Redusert konsentrasjon og oppmerksomhet
 • Engstelse og uro
 • Irritasjon og sinne
 • Søvnproblemer, utmattelse og smerter
 • Redusert appetitt eller trøstespising
 • Vedvarende indre stress.
 • Følelse av og ikke mestre situasjonen
 • Triste og pessimistiske tanker om fremtiden
 • Skyldfølelse og mindreverdighetsfølelse
 • Redusert selvfølelse og selvtillit

   

Kjenner du igjen et eller flere symptomer, er det viktig å få støtte og hjelp så tidlig som mulig. Det vil kunne gjøre hverdagen bedre både for barnet og dere som foreldre.

 

Les mer om EPDS.

 

 

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 05.06.2018 10:04

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar