Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Foreldreveiledning

Karine Engebretsen Endret:06.03.2019 07:36 Emneord (los) Barnevern

   Barn2.jpg

 Familieveilederne er opptatt av å se barn/ ungdom og deres familier på en helhetlig måte.


Tiltaket har fokus på kommunikasjon, relasjon, endringsprosesser og ressurser på individ og gruppenivå. Tiltaket er løsningsorientert, og søker å finne nye og kreative løsninger på enkeltmenneskers og familiers utfordringer.

Familieveilederne har tett kontakt med familien i en periode for så gradvis tilbakeføre ansvaret til de som eier utfordringene.

Tiltaket blir individuelt tilrettelagt ut fra den enkeltes behov. Endringsarbeid i familier vil bli tilpasset den enkelte familie og deres behov for hjelp og støtte. Et viktig utgangspunkt er å starte opp der hvor familien er. Tiltaket starter med å hjelpe familien med det familien er opptatt av, og opplever som det mest problematiske.

Endringsarbeidet skal gi familier rom for å ha samtaler sammen og individuelt. Treffpunktene legges hovedsakelig til familiens hjem. Tiltaket er frivillig og i tett samarbeid med familien. Det innebærer et samarbeid hvor familiens egen problemdefinering og forslag til tiltak gis stor plass.

Familieveileder har endringsmøter med familien, deltar på samarbeidsmøter med både privat og offentlig nettverk som for eksempel skole, PPT, arbeidssted, barnehage, politi og fritidsklubb

Tilbudet betinger et vedtak gjennom barneverntjenesten.


 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 01.06.2018 10:20

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar