Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Fra bekymring til handling

Henrik Meyer Endret:07.05.2019 09:06 Emneord (los) Barnevern
Ung-og-ensom-(Foto-Pixabay-Wokandapix).png

For at barn og unge som har behov for ekstra hjelp og støtte skal få rett hjelp til rett tid, er det viktig at ansatte og befolkning bidrar til at veien fra bekymring til handling gjøres kortere og lettere. 
 
Tidlig innsats handler om å gi hjelp så tidlig som mulig i et menneskes liv, enten vanskene oppstår i førskolealder elle senere i livet. Med tidlig innsats og godt samarbeid kan vi forhindre at små problemer blir store. 

Hva bør du gjøre?

Dersom du er bekymret for et barn eller en ungdom som bor i Halden, ønsker vi at du tar kontakt med oss. Halden kommune har dyktige ansatte, men din bekymring for barnet kan være avgjørende for om vi får gitt tidlig nok hjelp.

  • Mindre bekymringer kan det være mest effektivt å ta opp med de som er nær barnet. Det kan være barnehagen, skolen eller helsestasjonen. 
  • Dersom du skulle være alvorlig bekymret for et barns omsorgsituasjon, ber vi deg om å ta kontakt med barneverntjenesten i Halden på telefon 69174600. 
  • Barneverntjenesten har en vakttelefon for henvendelser utenom arbeidstid som ikke kan vente. Vakttelefonen har nummer 90173222. 

Hva gjør vi?

Halden kommune arbeider tverrfaglig og systematisk med helhetlige tiltak for risikoutsatte barn og unge.  

Vi har etablert rutiner som er felles for barnehager, skoler og alle andre som jobber med barn og unge i Halden kommune. Dette gjør jobben enklere for oss som jobber med dette, og vår innsats blir oversiktlig og trygg for barna, de unge og deres foreldre. 
 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 10.10.2017 14:57

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar