Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Haldenbarnehagene

Karine Engebretsen Endret:13.02.2019 15:15

Haldenbarnehagene ble dannet som et prosjekt i 2015 med ønske om å utvikle kvaliteten i alle barnehagene i Halden kommune, kommunale og private.
Det ble satt ned en plangruppe som skulle ledes av kommunalsjef og fagleder barnehage. Denne gruppa fikk et koordineringsansvar med to kommunale og tre private styrere som medlemmer. Arbeidet har skjedd i nettverk, fagdager, felles planleggingsdager og kurs. Fremdriften sikres gjennom et fast årshjul, og det har blitt etablert flere tverretatlige samarbeids arenaer mellom barnehager, barnevern, helsestasjon, PP-tjeneste, logopedtjeneste og spesialpedagogisk team.

Visjon:

Sammen om en god barndom.

Mål:

Alle barnehager får økt kompetanse og kvalitet. Dette skal utvikles gjennom samarbeid og kjennskap til hverandre, og våre naturlige samarbeidspartnere i kommunen.

Hovedfokus:

Relasjonskompetanse og etatssamarbeid.

Barnenhagene.png Kontakt

​Styringsgruppa Haldenbarnehagene

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 20.11.2018 11:00

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar