Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kollegaveiledning Barnehage

Karine Engebretsen Endret:04.03.2020 09:38

barn Halden.jpg


Kollegateam i Familiens hus

Tverrfaglig konsultativt team for ansatte i barnehagene i Halden.
I teamet sitter representanter fra tjenestene i Familiens hus: PPT, barnevern, spesialpedagogene, psykolog og helsestasjon.

Ansatte fra barnehagene kan komme med konkrete saker som de ønsker å drøfte med teamet. Sammen kan man finne løsningsalternativer, og kanskje noen nye strategier å jobbe videre med. Vi oppfordrer til å få samtykke fra foreldrene til å drøfte saken, men man kan også drøfte anonymt.
Teamet setter av tid til drøfting ca hver 4.uke, og har tid til to saker hver gang. Hvis det ikke er meldt inn noen sak avlyses møtet.
Innmelding av sak sendes til Enhetsleder for Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Liv Steilbu.
Møtet holdes i 4.etg i Familiens hus på fredager kl 9.30-11.30.

KOLLEGAVEILEDNING TILPASSET KOLLEGATEAM


  • «Veisøker» forteller om sin utfordring uten å bli avbrutt (4-5 min).
  • Kartleggingsspørsmål på rundgang med ett spørsmål av gangen fra hver. Kun avklaringsspørsmål – ingen råd eller tips.
  • Deretter spørsmålsrunde med mer åpne spørsmål (hvordan, hvorfor, på hvilken måte).
  • Deretter drøftes veien videre, med evt råd og tips om hva som kan være lurt å gjøre.
  • Veisøker får 3-4 min til å si noe om hvordan det har vært å drøfte saken og kort oppsummere hva som blir veien videre.


 


 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 01.06.2018 10:20

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar