Tittel: MST
Url: https://www.halden.kommune.no/undervisning_og_oppvekst/sammen_om_barn/Sider/MST.aspx
MST

MST

Karine Engebretsen Endret:06.03.2019 09:17

Sint gutt.jpg

MST (Multisystemisk terapi) er en familie- og nærmiljøbasert behandling for ungdom, i alderen 12–18 år, med alvorlige atferdsproblemer. 


MST er et behandlingstilbud til familier som har ungdom i alderen 12-18 år med store atferdsproblemer. For mange ungdommer kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet.

Målet for behandlingen er å redusere atferdsvanskene:

  • Styrke samhold og omsorg i familien og sette familien i stand til å løse fremtidige utfordringer.
  • Styrke foreldrenes oppdragerpraksis.
  • Gjenopprette ungdommens kontakt med positive venner og deltagelse i positive aktiviteter, som igjen fører til mindre kontakt med negative venner og aktiviteter
  • Bedre ungdommens prestasjoner i skolen eller arbeidslivet.
  • Styrke kontakten mellom familien og omgivelsene.

Tiltaket krever et vedtak gjennom barneverntjeneste


Les mer om MST.

 

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 05.06.2018 12:21
Du er her: Hjem > Undervisning og oppvekst > Sammen om barn > MST