Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Lisa Gustavsen Endret:21.11.2018 07:46

​Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har 224, 441millioner kroner i barnefattigdomsmidler som skal fordeles i 2018. Søknadsfrist 08.12.17.


Formål 

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Målgruppe 

Barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, samt deres familier når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Hvem kan søke 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Hvor søker jeg 

Alle søknader sendes Bufdir gjennom Bufdirs søknadsportal (https://soknadsportal.bufdir.no/). Søknadsskjemaet publiseres senest 15.11.17 i søknadsportalen.

Søknadsfrist er 8. desember 2017.
Halden kommune mottar deretter innkomne søknader samlet fra Bufdir, foretar en administrativ og politisk vurdering og prioritering av alle innkomne søknader, på grunnlag av kommunens konkrete målsetninger for barne- og ungdomsarbeidet, og på bakgrunn av lokale levekårsutfordringer for barn og ungdom. Bufdir tar sikte på å være klar med fordelingen av fattigdomsmidlene i april/mai 2018.

Informasjon om tilskuddsordningen, rundskriv og veileder finnes på: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/

Kontaktperson i Halden: Lena Eriksen, tlf. 45873561 e-post: lena.eriksen@halden.kommune.no

barnehand.pngOpprettet: 09.11.2017 14:55

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar