Tittel: Skilsmissegrupper i skolen
Url: https://www.halden.kommune.no/undervisning_og_oppvekst/sammen_om_barn/Sider/Skilsmissegrupper.aspx
Skilsmissegrupper i skolen

Skilsmissegrupper i skolen

Karine Engebretsen Endret:07.03.2019 12:01 Emneord (los) Helsestasjon

Skilsmissegrupper.jpgSkilsmissegrupper for barn med to hjem tilbys på alle barneskolene i Halden. Gruppene avholdes av skolens helsesøster for barn i 5. og 6. klasse. 

Skilsmissegruppene er et viktig tilbud for barn. Programmet ønsker å møte barnas behov på deres premisser og deres arena. De får snakke sammen om egne erfaringer og ønsker og finner støtte i hverandre. 

Barna lærer å bli mer bevisst sin egen situasjon og klarer bedre å formidle sine ønsker hjemme og på skolen.


 

 

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 01.06.2018 10:20
Du er her: Hjem > Undervisning og oppvekst > Sammen om barn > Skilsmissegrupper i skolen