Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Skole- og miljøsenteret

Lisa Gustavsen Endret:11.02.2019 15:09
Skole- og miljøsenteret er et kommunalt tiltak for ungdom som av forskjellige grunner har vansker med å tilpasse seg ungdomstrinnets ordinære undervisningstilbud og som derfor står i fare for å falle ut av grunnskolen. Tilbudet er frivillig, og både elev og foresatte må ønske inntak, si ja til samarbeid og eleven må over tid vise innsats og endringsvilje.
 
Senteret er en frittstående avdeling som rapporterer direkte til kommunalsjefen, men er samtidig en integrert del av det samlede undervisningstilbudet som kommunen gir på grunnskolens ungdomstrinn. Elevene er fortsatt elever ved sine moderskoler mens opplæringstilbudet gis ved Skole- og miljøsenteret.
 
Senterets målsetting er å gi elevene en mulighet til å fullføre grunnskolen, med et så tilnærmet ordinært vitnemål som mulig, og samtidig legge til rette for at de også skal kunne møte de krav og tilbud, som de først vil møte i den videregående skolen og senere ute i arbeidslivet, på en realistisk og god måte. Derfor legges det stor vekt på skolefaglig opplæring, arbeidslivserfaring, allmenn kunnskapsoppbygging og atferdstrening. Arbeidet foregår individuelt og i liten gruppe, og senteret har et tett samarbeid med hjem og foresatte.
folk.jpg

Opprettet: 07.02.2019 21:48

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar