Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Veiledning for ansatte: Fra bekymring til handling

Henrik Meyer Endret:07.05.2019 09:07

Veileder for å sikre tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid i saker som bekymrer. 


Dette er en veiledning for ansatte i Halden kommune som jobber for og med barn og unge. Den er publisert her for å gi et innblikk i hvordan vi jobber til barnets beste. Er du selv bekymret for et barn, bør du klikke her for mer informasjon.

Fremgangsmåte ved bekymring


1.Vurder hvor bekymret du er:

 • ​Hva sier magefølelsen?
 • Hvilke signaler har du sett? 
 • Hva har barnet fortalt? Skriv loggbok.
 • Hvor lenge har du vært urolig?
 • Hvor ofte har du vært urolig? (antall dager)
 • Drøft uroen med en kollega (innenfor regler om taushetsplikt)

2. Drøft bekymringen:

 • ​Snakk med nærmeste leder (innenfor regler om taushetsplikt)

3. Oppsummer og systematiser:

 • Hva er barnets tilstand? (følelsesmessig, sosialt, fysisk osv)

 • Øvrig situasjon (familie og nettverk)

4. Planlegg den nødvendige samtalen med barnet og begge foreldrene:

 • Barnet først. Så foreldrene. Evt. sammen. Ikke ved vold.

 • Trenger de assistanse av flere fra det offentlige?

 • Ramme for samtalen, møteledelse, dagsorden, møtested, tid.

 • Presenter det du ser. Ikke det det du tror eller mistenker.

 • Deler foreldrene din uro/bekymring?

5. Oppsummer samtalen med kollegaer/leder:

 •  Er vi fremdeles bekymret?

 • Har bekymringen økt?


Velg tiltak


A. Vi klarer dette selv:

 • Sett igang tiltak og oppfølging med barn og foreldre.

B. Vi trenger hjelp: 

 • Tidlig tverrfaglig vurdering / kollegateam

 • Hvem bistår videre? 

 • Legg plan for videre arbeid og ansvarsfordeling.

C. Bekymringen er alvorlig:

 • ​Melding til barneverntjenesten

 • Barneverntjenesten koordinerer. 

 • NB! Informer alltid foreldre, bortsett fra ved mistanke om vold/overgrep. Da skal melding sendes uten informasjon til foreldre. 

​Bekymret?

​Hjelp å få:

​​Ved sterk bekymring, fare for vold, overgrep, kjønnslemlesting eller bortføring; 


 • Ta kontakt med barnevern eller politi:

 • Barneverntjenesten: 69 17 46 00

 • Politiet i Halden: 02800/ 69 02 70 00

​Trenger du hjelp, er det flere som kan bidra med viktig fagkunnskap:


 • Helsestasjon: 69 17 46 62

 • PPT: 69 17 45 40


Ensom gutt (Foto Pixabay-FeeLoona).jpg

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 10.10.2017 15:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar