Tittel: Vold og overgrepsteam
Url: https://www.halden.kommune.no/undervisning_og_oppvekst/sammen_om_barn/Sider/Vold og overgrepsteam.aspx
Vold og overgrepsteam

Vold og overgrepsteam

Karine Engebretsen Endret:06.03.2019 11:25

Vold.jpg

Tverrfaglig team mot vold og overgrep

Teamet er et konsultativt team for instanser som kommer i kontakt med barn og unge som har vært utsatt for overgrep og vold. Tilbudet rettes hovedsakelig mot barnehager, skoler, helsestasjonen, annet helsepersonell samt tannhelsetjenesten.

Teamet består av følgende representanter:
  • Helsesykepleiertjenesten
  • PPT
  • BUPP
  • Politiet
  • Barneverntjenesten
Teamet møtes månedlig på Familiens hus, men teamet kan også samles på kort varsel.
Ta kontakt med teamets leder Wanja Brattli på telefon 458 77 914


 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 01.06.2018 10:20
Du er her: Hjem > Undervisning og oppvekst > Sammen om barn > Vold og overgrepsteam