Tittel: Parent Management Training-Origon (PMTO)
Url: https://www.halden.kommune.no/undervisning_og_oppvekst/sammen_om_barn/individ/Sider/Parent-Management-Training-Origon-(PMTO).aspx
Parent Management Training-Origon (PMTO)

Parent Management Training-Origon (PMTO)

Lisa Gustavsen Endret:06.03.2019 09:11

Gruppeterapi Illustrasjon.jpg

Metoden er et individuelt veiledningsprogram. Målet med programmet er å styrke foreldreferdigheter, og gjennom det gjenopprette positiv relasjon. Opposisjonell atferd skal reduseres og positiv utvikling skal fremmes. Metoden legges opp trinnvis hvor det gis konkrete oppgaver det skal jobbes med underveis. Tilbudet gis familier med barn i alderen 3 til 12 år som har alvorlige atferdsproblemer, der samhandlingsmønsteret mellom foreldre og barn kjennetegnes av gjensidig negativitet som har vedvart over tid.

I Halden betinger dette tilbudet et vedtak gjennom barneverntjenesten

 Kontakt

 

Opprettet: 04.03.2019 14:13
Du er her: Hjem > Undervisning og oppvekst > Sammen om barn > Individnivå > Parent Management Training-Origon (PMTO)