Tittel: Felles ordensreglement for skoler i Halden
Url: https://www.halden.kommune.no/undervisning_og_oppvekst/skole_og_SFO/Sider/Forskrift-om-felles-ordensreglement-for-skoler-i-Halden.aspx
Felles ordensreglement for skoler i Halden

Felles ordensreglement for skoler i Halden

Karine Engebretsen Endret:28.12.2018 07:45 Emneord (los) Skole og SFO, Undervisning og oppvekst

Med bakgrunn i opplæringsloven § 2-9 vedtok Halden kommune i 2008 "Forskrift om felles ordensreglement for skoler i Halden". Reglementet er revidert våren 2013. Dette ordensreglementet er førende for lokale reglementer ved den enkelte skole.

Ordensreglementet inneholder regler for orden og oppførsel, regler for hvilke tiltak (sanksjoner) som skal iverksettes når elever bryter reglementet, og regler for framgangsmåten i behandlingen av slike saker.

Her kan du lese hele ordensreglementet: 


Opprettet: 14.04.2016 09:53
Du er her: Hjem > Undervisning og oppvekst > Skole og SFO > Felles ordensreglement for skoler i Halden