Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Skolegrenser i Halden

Karine Engebretsen Endret:07.05.2019 09:50 Emneord (los) Skole og SFO, Undervisning og oppvekst


Skolegrenser.PNGHer finner du informasjon om skolegrensene i Halden. Informasjonen på denne siden gjelder fra skolestart 2018.


Reglene

Halden kommune har definert geografiske inntaksområder som bestemmer hvilken skole en elev hører til. Dette er basert på barnets bostedsadresse som er registrert i folkeregisteret. Elever som skal begynne i 1. og 8. trinn tildeles skoleplass i tråd med disse inntaksområdene. Dersom en elev flytter, vil en ny skoleplass bli tildelt basert på barnets nye folkeregistrerte adresse. 

Reglene for hvilken skole barnet ditt skal gå på er fastsatt i "Forskrift om skoletilhørighet i grunnskolen". Informasjonen på denne siden er basert på forskriften, men du kan lese forskriften i sin helhet her: 

Det er mulig å søke om plass ved en annen skole. Mer informasjon om det finner du nederst på denne siden. 

Interaktivt kart

Under finner du inntaksområder og skolekretser for hver enkelt skole. For å gjøre det enklere for deg har vi også lagt inn skolegrensene i vår interaktive kartløsning "Kommunekart", og vi anbefaler å bruke denne. Der får du bedre oppløsning på kartet enn hva som er gjengitt for hver enkelt skole under. Du må zoome inn for å se detaljene. Du vil også kunne søke opp barnets adresse og enkelt se i kartet hvilken skole barnet tilhører. 

Du kan laste ned kartløsningen som egen app og få tilgang på mye annen nyttig kommunal informasjon som kan vises i et kart. Appen heter "Kommunekart" og kan lastes ned her for Iphone og her for Android.

Inntaksområder for barneskolene:


Berg:
Nord  Sarpsborg og Rakkestad.
Øst    Vest for Refne og Remmen nedre, følger Remmenbekken til Odde bro, vest for   
         Lille Edet, Englekor og Bærengen, øst for Haugene, sør for Tolvehaugen.
Sør    Ringdalsfjorden.
Vest   Singlefjorden, Sarpsborg.
 
Folkvang:
Nord   Følger Tista til Porsnes.
Øst     Bondebakken, øst for boligområder ved Iddeveien og Vesleveien, vest for
          Iddeveiens boligområder fra krysset ved Lensmann Knudsens vei (Wiboveien),
          Stumberg, øst for Maistubben.
Sør     Sør for Hov.
Vest    Iddefjorden.
 
Gimle:
Nord   Krysset Midstuveien – Gimleveien, følger Gimleveien, Asakveien, Ulvåsveien
          nordøstover til Asakveien nord for Ryfjellveien.
Øst     Se Tistedal skoles vestgrense.
Sør     Elva Tista fra Porsnes til Skåningsfoss.
Vest    Krysset Oskleiva – Løkkeveien, videre langs Furubokollen mot krysset
          Atomveien - Konvallveien, følger Eklundkollen sør mot krysset Midstuveien -
          Gimleveien.
          Følgende boområder vil ha Gimle skoles opptaksområde:
          Svalsrød, Næridsrød, Tosterød, Bratner, Rånås, deler av Grimsrødhøgda,
           Våkemark, Grimsrød, Stubberud, Atomveien, Eklund, Gimlejordet.
 
Hjortsberg:
Nord   Sør for Tolvehaugen, østover mot Demmagårdene.
Øst     Se Gimle skoles nordgrense.
Sør     Gimleveien over Schultzedalen sør for Lensmannsveien og Kullveien til
          Busterudkleiva.
Vest    Følger Busterudkleiva og Strupeveien, videre nord og øst for Bærengen.
 
 
Låby:
Nord   Nord for Bærengen mot sør for Strupe gård, Strupeveien.
Øst     Vest for Busterudkleiva, sør for Båstadlundveien og Søsterveien.
Sør     Vest for Halden sykehus, følger Kjærlighetsstien, deretter Rødsbakken til Peder
          Ankers gate.
Vest    Se Bergs østgrense.
 
Os:
Nord   Se Hjortsbergs sørgrense.
Øst     Se Gimles vestgrense.
Syd     Se Folkvangs nordgrense.
Vest    Se Bergs østgrense og Låbys grense mot sør.
          Fosseløkkaområdet er lagt til Tistedal.
 
Prestebakke:
Nord    Se Iddevangs grense mot sør.
Øvrige himmelretninger: Sverige.
 
Tistedal:
Nord    Nord for Høyås mot et punkt sør for Medbørød og videre til Aremark.
Øst      Aremark og Sverige.
Sør      Fosseløkkaområdet.
           Tistedalsveien fra Bondebakken. Vider at opptaksområdet går sydover.
           Boområdet som benytter veien fra Liljan til Løkkebergveien, østover og krysser
           Orødveien og tar med Høistadveien og Lille Bjørnstad nord for kraftlinja. Videre
           Områdene Stordal, Hattefjell, Sandtorp, Lilledalgshaugen og Sørli. Opptaks-
           Området mot syd møter Iddevang skoles opptaksområde.
            (Utvidelse fra 01.08.10)
Vest     Vest for Bergheimveien nordover øst for Grimsrød gård og Skjønnerød gård,
            vest for Demmagårdene.
 
Idd:
Nord   Se Gimle og Tistedal skolers grenser mot sør.
Sør     Iddefjorden nord for Folkå, øst for Knekterød, vest for Iddebøen og Lundane, 
          nord for Ellefsrød, sør for Tangen mot Boksjøen.
Øst     Aremark og Boksjøen
Vest    Se Folkvangs østgrense.
  
 

Ungdomsskoler:

Ved overgang mellom barne- og ungdomsskolene blir elevene plassert ved den ungdomsskolen som mottar elever fra de respektive barneskolene i forhold til den bostedsadresse som elevene har på det tidspunktet.

Risum:
Risum tar imot elever fra Folkvang, Idd, Tistedal og Prestebakke.
 
Rødsberg:
Tar i mot elever fra Gimle, Berg og Os.
 
Strupe:
Tar i mot elever fra Hjortsberg og Låby

Bytte til en annen skole?

Dersom du ønsker at ditt barn skal gå på en annen skole enn nærskolen må du søke kommunen om dette. En slik søknad må begrunnes. Dette kan for eksempel gjelde elever med særskilte behov hvor valg av skole har vesentlig betydning. Det kan gjelde foresattes ønske om at barn skal gå på samme skole, eller det kan være trafikkale og sikkerhetsmessige forhold som bør tas hensyn til. 

Det første du må gjøre er å sette deg inn i hvilke prinsipper og retningslinjer som gjelder. Det finner du her:

 Skjema

 

Opprettet: 14.04.2016 09:40

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar