Vi tar varsling på alvor!

Vi tar varsling på alvor!

Halden kommune er opptatt av å være en gjennomsiktig organisasjon, og vi ønsker å være åpne i våre prosesser. Åpenhet er en av våre grunnverdier. Derfor har vi gjort det enkelt å varsle om kritikkverdige forhold.

Halden kommunes varslingskanal kan brukes av alle - både ansatte og innbyggere i Halden kommune. Du kan velge å være anonym hvis du ønsker det. 

Klikk her for å varsle!

Bare informere?

Dersom du bare ønsker å informere oss som jobber i Halden kommune om noe vi kan gjøre bedre, så trenger du ikke å varsle. Da er det mest effektivt at du kontakter oss direkte her: