Vi tar varsling på alvor!

Vi tar varsling på alvor!

Halden kommune er opptatt av å være en gjennomsiktig organisasjon, og vi ønsker å være åpne i våre prosesser. Åpenhet er en av våre grunnverdier. Derfor har vi gjort det enkelt å varsle om kritikkverdige forhold.

Halden kommunes varslingskanal kan brukes av alle - både ansatte og innbyggere i Halden kommune. Du kan velge å være anonym hvis du ønsker det. Varslet mottas av eksterne jurister som vil gi en kort anbefaling av hvordan saken kan behandles. Deretter sendes saken tilbake til kommunen for videre behandling.

Klikk her for å varsle!

Bare informere?

Dersom du ikke trenger å varsle, men bare ønsker å informere oss som jobber i Halden kommune om noe vi kan gjøre bedre, så er du velkommen til å kontakte oss direkte:

Kontakt oss

Hvis det haster

 Vakt og beredskap