Vi tar varsling på alvor!

Vi tar varsling på alvor!

Halden kommune er opptatt av å være en gjennomsiktig organisasjon, og vi ønsker å være åpne i våre prosesser. Åpenhet er en av våre grunnverdier. Derfor har vi gjort det enkelt å varsle om kritikkverdige forhold.

Halden kommunes varslingskanal kan brukes av alle - både ansatte og innbyggere i Halden kommune. Du kan velge å være anonym hvis du ønsker det. All saksbehandling av varsel i Halden kommune gjennomføres i fortrolighet av eksterne jurister. 

Klikk her for å varsle!

Bare informere?

Dersom du ikke trenger å varsle, men bare ønsker å informere oss som jobber i Halden kommune om noe vi kan gjøre bedre, så er du velkommen til å kontakte oss direkte:

Kontakt oss

Hvis det haster

 Vakt og beredskap