Innbyggerforslag

Innbyggerforslag

Innbyggerne har mulighet til å foreslå saker til politisk behandling i kommunen dersom minst 300 av de som er registrert bosatt i kommunen støtter forslaget. 

Ordningen med innbyggerforslag gir innbyggerne i en kommune eller et fylke mulighet til å sette saker på den politiske dagsordenen.

Reglene for innbyggerinitiativ er bestemt i kommuneloven § 12-1.

Slik foreslår du en sak for politikerne:

  1. Gå inn på nettsiden https://minsak.no/
  2. Her kan du foreslår saker som du mener at vil gjøre din kommune bedre.
  3. Deretter må du samle underskrifter. Dette gjøres elektronisk på nettsiden.
  4. Når du har samlet 300 underskrifter, kan du sende saken til din kommune via nettsiden

Legg inn et forslag på minsak.no/Halden

Om minsak.no

Minsak.no er utviklet i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet er at du lettere skal kunne foreslå saker for din kommune eller fylkeskommune. Dette er en rett du har, som er lovfestet i kommuneloven.

Les mer om hvordan du foreslår saker til politisk behandling