Opptak av møter

Opptak av møter

Her kan du besøke Halden kommunes Youtube-kanal hvor det ligger filmer relatert til Halden og opptak av politiske møter. Via lenkene under kan du også se politiske møter som er gjennomført og lagret i Teams og på TV Østfold sin Youtube-kanal.

Halden kommunes Youtube-kanal

Kommunestyremøter kan følges direkte hver gang på denne nettadressen: https://tvostfold.no/kommunestyre/

18. november 2020: HUOK Hovedutvalg for undervisning, oppvekst og kultur (Teams)

17. november 2020HHEL Hovedutvalg for helse, omsorg, sosialtjenester og inkludering (Teams)

4. november 2020: Budsjettsamling (Teams)

29.oktober 2020: Kommunedirektøren presenter sitt budsjettforslag for 2021

29. oktober 2020: Os prosjektet, skole og idrettshall, en presentasjon av prosjektet fra arkitektfirma.

29.oktober 2020: Kommunestyremøte

15. oktober 2020 kl. 16: Formannskapsmøte (Teams)

7.oktober 2020 kl.17: HUOK Hovedutvalg for undervisning, oppvekst og kultur (Teams)

6. oktober 2020 kl.16: HTEK Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø (Teams)

24.september 2020: Kommunestyre i Brygga Kultursal for å sikre god avstand.

22. september 2020 kl. 17: HHEL Hovedutvalg for helse, omsorg, sosialtjenester og inkludering (Teams)

15. september 2020: HTEK Hovedutvalg plan,teknisk, landbruk, klima og miljø (Teams)

18.juni 2020:  Halden kommunestyremøte

4. juni 2020: Formannskapsmøte + presentasjon av arbeid med arealplan