Kontrollutvalget

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget møtes vanligvis i Rådhuset, formannskapssalen. Pga koronatiltakene foregår møtene for tiden som fjernmøter via Teams.  Se innkallingen for konkret informasjon om tid og sted.

For vårhalvåret 2021 er følgende møter planlagt:  9. februar; 11. mai; 15. juni.

Du kan finne videre informasjon om Kontrollutvalget på siden for Utvalgene.

Innkalling og protokoll publiseres her:

KTRUTV Protokoll 09.02.2021 (PDF, 220 kB)

KTRUTV Innkalling 09.02.2021 (PDF, 15 MB)

 

KTRUTV Protokoll 01.12.2020 (PDF, 5 MB)
KTRUTV Innkalling 01.12.2020 (PDF, 6 MB)

KTRUTV Protokoll 15.09.2020 (PDF, 2 MB)
KTRUTV Innkalling 15.09.2020 (PDF, 5 MB)

KTRUTV Protokoll 11.06.2020 (PDF, 2 MB)
KTRUTV Innkalling 11.06.2020 (PDF, 5 MB)